Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. +48 74 872 50 25 arr@agroreg.com.pl

Konferencja

Konferencja Polska Dolina Kompozytowa: zaawansowane technologie wytwarzania produktów kompozytowych ze szczególnym uwzględnieniem metody pultruzji.

Współfinansowana ze środków Województwa Dolnośląskiego.

Polska Dolina Kompozytowa
-  platforma współpracy dla nowoczesnego polskiego produktu.

Dolny Sląsk dysponuje największymi w Polsce zasobami surowców mineralnych. Dotychczas ich wykorzystanie dotyczy najczęściej form niskoprzetworzonych (np. w postaci kruszyw). Brakuje natomiast produktów uszlachetnionych o wysokim stopniu przetworzenia, zapewniających przewagę konkurencyjną produktu. Dlatego tez Klaster Wałbrzyskie Surowce (www.walbrzyskiesurowce.pl) opracował projekt: Polska Dolina Kompozytowa
-  zgłoszony przez Województwo Dolnośląskie do Krajowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Tym samym rozpoczęto dyskusję o modelu jednej z inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Zakłada się wdrażanie modeli biznesowych technologicznego wykorzystywania dolnośląskich surowców do wytwarzania zaawansowanych materiałów, przede wszystkim kompozytów. Baza dla rozwoju takiego przemysłu jest potencjał intelektualny regionalnych instytucji naukowo-badawczych oraz dostępne zasoby surowcowe i odpadów materiałowych. Rezultatem będą innowacyjne przedsiębiorstwa oraz realne biznesowo powiazania z nauka.

W Nowej Rudzie, w siedzibie Technoinkubatora (www.agroreg.com.pl) w dniu 23.11.2017 przy wsparciu Województwa Dolnośląskiego odbyło się międzynarodowe seminarium „Polska Dolina Kompozytowa - zaawansowane technologie wytwarzania produktów kompozytowych, ze szczególnym uwzględnieniem metody pultruzji". Udział zagranicznych ekspertów (Niemcy, Izrael, Rosja), naukowców Politechniki Wrocławskiej oraz przedsiębiorców pokazał duże zainteresowanie aktualną wiedzą dotyczącą technologii kompozytowych oraz potrzebą współpracy w zakresie badan naukowych, regulowania zagadnień certyfikacji i norm wdrażania projektów produkcyjnych i modeli budowania rynku.
Priorytetem Klastra Wałbrzyskie Surowce jest integracja środowiska polskiego i międzynarodowego na rzecz rozwoju technologii i produkcji kompozytów. Rezultatem będzie konkurencyjna marka produktu dolnośląskiego i polskiego przemysłu. Inicjatywa ma charakter otwarty. Zapraszamy do współpracy.

Lower Silesia invests in technologies that exploit the potential of mineral resources. On November 23,2017, in Nowa Ruda (Lower Silesia Voivodeship) took place an international seminar on the Polish Composite Valley - advanced technologies for the production of composite products, with particular emphasis on the pultrusion method (www.walbrzyskiesurowce.pl; www.agroreg.com.pl). We invite you to cooperation.

DSC_0043

DSC_0017

DSC_0045

DSC_0012

DSC_0034

Program spotkania:
Międzynarodowe Forum Kompozytowe program

Materiały pokonferencyjne:
Konspekt
Bez�tytułu

Partnerzy
Dolny Śląsk
Agroreg