Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. +48 74 872 50 25 arr@agroreg.com.pl

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA – 23.11.2017 r. - FOTO

23 listopada br. W Technoinkubatorze w Nowej Rudzie odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. „Polska Dolina Kompozytowa: zaawansowane technologie wytwarzania produktów kompozytowych ze szczególnym uwzględnieniem metody pultruzji”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Klaster Wałbrzyskie Surowce w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków województwa dolnośląskiego. Prelegentami podczas konferencji byli specjaliści z Polski oraz Niemiec, Izraela i Rosji.Tomasz Kiliński - Burmistrz Nowej Rudy, Aglomeracja WałbrzyskaJerzy Dudzik – Prezes Stowarzyszenia Klaster - „Wałbrzyskie Surowce”

W zastępstwie za Dr. Romana Szełemeja - Prezydenta Wałbrzycha: Andrzej Kosiór - kierownik biura do spraw środków unijnych w UM w Wałbrzychu
 


Jadwiga Lesisz - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Zastępca Prezesa Zarządu

 
Agata Zemska - Województwo Dolnośląskie; Dyrektor Wydziału Gospodarki


Prof. dr hab. inż. Mirosław Miller - Wiceprezes Klastra „Wałbrzyskie Surowce”


Prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta, Prof. nadzw. PWr., Politechnika WrocławskaProf. Oleg Figovsky International Nanotechnology Research Centre “Polymate”, IzraelProf. Dr Rer. Nat. Huber Jäger, TU Dresden, Niemcy


Od lewej: mgr  inż. Henryk Barsow, Gambit, Gdańsk, Polska oraz Nikitin Andriej Władysławowicz, Soyuzbasalt, Rosja


Mgr inż. Tomasz Kowalik, Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Wojciech Błażejewski, Politechnika Wrocławska


Prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski,Politechnika Wrocławska


Grażyna Goszcz, Centrum Naukowo Badawcze, Warka


Dr inż. Ryszard Parosa, Promis Firma Projektowo-Produkcyjna, Wrocław


mgr inż. Henryk Barsow, Gambit, Gdańsk


Dominika Cebrat, PKO BP Wrocław, Dyrektor Biura Wsparcia Sprzedaży i Analiz

Partnerzy
Dolny Śląsk
Agroreg