Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. +48 74 872 50 25 arr@agroreg.com.pl

Ustawa o podpisie elektronicznym - konsultacje z przedsiębiorcami

Szanowny Przedsiębiorco!

Ustawa o podpisie elektronicznym funkcjonuje w Polsce od ponad dekady. Od tego momentu rośnie znaczenie podpisu elektronicznego w firmach, a jego wykorzystanie podlega zmieniającym się regulacjom i wymaganiom technologicznym.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w teście MSP na temat stosowania podpisu elektronicznego w firmach. Wiedza pozyskana od Państwa pozwoli nam ocenić istniejące regulacje i zaproponować rozwiązania w zakresie e-podpisu ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki temu mogą mieć Państwo realny wpływ na jakość prawa, które dotyczy przedsiębiorców.

Test MSP jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

Pana/Pani głos ma znaczenie! Zapraszamy do jego oddania: https://ankiety.parp.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=E_PODPIS_W_PRZEDSIEBIORSTWACH


Źródło: PARP

Partnerzy
Dolny Śląsk
Agroreg