Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. +48 74 872 50 25 arr@agroreg.com.pl

Międzynarodowe forum kompozytowe w Nowej Rudzie w dniu 23.11.2017 r.

Międzynarodowe forum kompozytowe w Nowej Rudzie w dniu 23.11.2017 r.

Tytuł konferencji „Polska Dolina Kompozytowa: zaawansowane technologie wytwarzania produktów kompozytowych, ze szczególnym uwzględnieniem metody pultruzji”.

Zarząd Klastra „Wałbrzyskie Surowce” (www.walbrzyskiesurowce.pl) ma przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowym forum kompozytowym pn.: „Polska Dolina Kompozytowa: zaawansowane technologie wytwarzania produktów kompozytowych, ze szczególnym uwzględnieniem metody pultruzji”.


Konferencja odbędzie się w Nowej Rudzie w dniu 23 listopada 2017 r.
 
Potencjał technologiczny ukryty w surowcach mineralnych Dolnego Śląska jest wyzwaniem innowacyjnym na rzecz rozwoju polskiego produktu. Ta nisza wymaga współdziałania środowiska naukowego i biznesowego. Jestem przekonany, że pomysł Polskiej Doliny Kompozytowej jest propozycją partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju do której zapraszam. (Jerzy Dudzik - prezes STOWARZYSZENIA KLASTER "WAŁBRZYSKIE SUROWCE")Udział w spotkaniu proszę potwierdzić do 15 listopada 2017 r. za na adres: walbrzyskiesurowce@agroreg.com.pl
lub pod numerem telefonu: 74 872 97 47


Załączniki (do pobrania):
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w pliku word
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w pliku PDF
Program spotkania
Deklaracja przyjęcia - członek zwyczajny
Deklaracja przyjęcia - członek wspierający

 


 

Partnerzy
Dolny Śląsk
Agroreg