Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. +48 74 872 50 25 arr@agroreg.com.pl

Nadanie KRS

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., koordynator Klastra Wałbrzyskie Surowce, z siedzibą w Nowej Rudzie informuje, że w dniu 05 października 2015 r. Stowarzyszenie Klaster Wałbrzyskie Surowce zostało zarejestrowane i otrzymało numer KRS: 0000578283.

W załączeniu aktualny odpis KRS.

Informacje odnośnie organizacji spotkań członków klastra będą przekazywane na bieżąco.

Partnerzy
Dolny Śląsk
Agroreg