Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. +48 74 872 50 25 arr@agroreg.com.pl

Spotkanie założycielskie już za nami

W dniu 12.12.2014 r. w Centrum Biznesu i Innowacji w Nowej Rudzie-Słupcu odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia pod nazwą Klaster „Wałbrzyskie Surowce”. Spotkanie założycielskie było ostatnim etapem realizacji zadania publicznego Klaster „Wałbrzyskie Surowce” finansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego. Od momentu podpisania umowyw dniu 15.05.2014 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego między Województwem Dolnośląskim, a Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. zrealizowano wszystkie główne cele, takie jak promocja zadania, przeprowadzono badania ankietowe w celu rozeznania rynku, zorganizowano 3 spotkania dla zainteresowanych uczestnictwem w Klastrze osób, opracowano niezbędną dokumentację prawną Klastra, a także uruchomiono bibliotekę Klastra.
 
W zebraniu wzięło udział 28 osób i byli to przedsiębiorcy działający w branży surowcowej, Instytucje Otoczenia Biznesu, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele uczelni wyższych. Członkostwo w stowarzyszeniu Klastra „Wałbrzyskie Surowce” zadeklarowało 28 osób.
 
Podczas spotkania podjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia Klastra „Wałbrzyskie Surowce” a także ustalono statut Klastra.
 
Na członków Zarządu Klastra powołano Jerzego Dudzika – prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A w Nowej Rudzie, Mirosława Millera - Dyrektora Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN we Wrocławiu oraz Jakuba Madeja - członka zarządu Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy.
 
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie pełni funkcję zarządzającego Klastrem.

s1

s3

s2
 

Partnerzy
Dolny Śląsk
Agroreg